از دیرباز خرید و فروش و تهیه اماکن مسکونی و کسب و کار در جوامع یکی از مهمترین و بزرگترین هزینه احاد مختلف بوده و دستیابی به محل کار یا سکونت در برنامه ریزی و محاسبات اقتصادی نقش موثری دارد. بطور مثال کار آفرین و سرمایه گذار بخش صنعت همواره جهت استقرار خطوط تولید و راه اندازی یک واحد صنعتی در کنار بررسی چگونگی مراحل مختلف و تهیه ملزومات وفراهم آوردن امکانات تولید یک کالا میبایست در یک مکان مناسب که دارای ویژگی های مرتبط با آن کار باشد را تهیه و مستقر نماید.

مشخصاتی از قبیل ابعاد زمین و سالنهای مورد نیاز، مکان یابی مناسب جهت رفت و آمد پرسنل و مراجعین ،دسترسی به مواد اولیه و مایحتاج،وجود زیرساختهای متناسب با تولید،دسترسی به بازار فروش و قیمت مناسب و مقرون بصرفه بدیهی است یکی از نیازهای اساسی به ثمر رسیدن در چنین پروژه ای استقرار در مکان مناسب میباشد.

یافتن چنین مکانی از طریق مشاوران املاک به سادگی میسر میگردد مشروط بر آنکه مشاور املاک دارای ویژگیهای لازم از جمله هویت قانونی و دارا بودن مجوزهای لازم ، حضور در منطقه و شناخت کافی از املاک قابل معامله و قدرت کارشناسی، دارا بودن تخصص و تجربه بالا در مقررات و اصول معاملات، پیگیری و فعالیت مستمر و موثر، قانونمندی و تنظیم قرارداد قانونی، محل کار مناسب و آرام با تجهیزات کامل و پیشرفته، پرسنل مجرب و متعهد، امکان بازاریابی و تبلیغات موثر بوده و ضمن رعایت تمامی نکات از حسن شهرت و سلامت کار نیز برخوردار باشد.