: 69503
کارشناس : جواد خداشناس 09369020099
: 6,000 متر
: 2,500 متر
: 500 متر
: 9 متر
: آسفالت
: اپوکسی
: 50
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 250
: ندارد
: 1,100,000,000 تومان
: 5,000,000,000 تومان

:

آب چاه-تخلیه اواخر شهریور بازدید پنج شنبه ها