: 69499
کارشناس : شایان 09122766740
: 900 متر
: 600 متر
: 100 متر
: 6 متر
: آسفالت
: موزاییک
:
: طاق ضربی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 250,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

دوتا سوله 250 متری بچه سوله 100 متر سردخانه زیر صفر 500تن سکو بارگیری