: 69496
کارشناس : نظری 09128124423
: 42 متر
: 42 متر
: 21 متر
: 4 متر
: موزاییک
: موزاییک
:
: تیرچه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 8,000,000,000 تومان

: