: 69015
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 900 متر
: 700 متر
: 50 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 60,000,000 تومان
: 600,000,000 تومان

:

ناهار خوری --