: 69013
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,400 متر
: 520 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 150
: دارد
: 15,000,000,000 تومان

:

کارخانه سازه های فلزی (فعال) -- زون متفرقه -- 70 متر سرایداری -- سرویس بهداشتی --