: 69010
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 750 متر
: 485 متر
: 63 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 12,500,000,000 تومان

:

63 متر سرایداری --