: 69009
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,227 متر
: 1,150 متر
: 80 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: وکالتی
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 87,150,000,000 تومان

:

900 متر سوله -- 250 متر خرپا --