: 69007
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,300 متر
: 2,000 متر
: 300 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 250
: دارد
: 50,000,000,000 تومان

:

100 متر نگهبانی --