: 69005
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 3,000 متر
: 2,100 متر
: 400 متر
: 10 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 300
: دارد
: 410,000,000 تومان
: 3,000,000,000 تومان

:

آشپزخانه -- سرویس بهداشتی --