: 68910
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 600 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: سایر
:
: غیر مسقف
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 12,700,000,000 تومان

:

2بر - بر 20متر 35 متر سرایداری دارد دیوار کشی شده