: 68908
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 700 متر
: 700 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 100,000,000,000 تومان

:

700 متر تجاری همکف -- 740 متر تجاری انباری زیر همکف(ارتفاع3متر) -- 90 متر آپارتمان -- 2جلد سند --