: 68902
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 0 تومان
: 200,000,000 تومان

:

چهاردیواری -- رهن --