: 68899
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 300 متر
: 30 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 42,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

:

30 متر نگهبانی -- پارکینگ --