: 68896
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 250 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 25,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

(یک سالن 200 متری با انشعابات قیمت: 100م 20م و یک سالن 140 متری با انشعابات قیمت: 100م 15م موجود است) هر کدام از سوله ها یک اتاق دارند --