: 68895
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 420 متر
: 200 متر
: 70 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 22,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: