: 68885
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 260 متر
: 180 متر
: 0 متر
: 6 متر
: بتون
: موزاییک
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 45,000,000,000 تومان