: 68883
کارشناس : عزیزی 09361142524
: 999 متر
: 400 متر
: 0 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 100,000,000,000 تومان

: