: 64278
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 12,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 0 تومان
: 0 تومان

:

زمین چهار دیواری شده دو کله تریلی رو ۸۰ متر عرض زمین ۱۵۰ متر طول با امنیت بالا مخصوص انبار رهن و اجاره هماهنگی با امیر حسینی