: 64277
کارشناس : سلامی 09121950266
: 150 متر
: 150 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سنگ شده
: سنگ شده
:
: طاق ضربی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

قیمت مقطوع 100 متر بالکن دارد تک طبقه و فول امکانات نما بانکی با درب شیشه ای میرال به صنف اهن فروش داده نمی شود