: 64275
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 120 متر
: 80 متر
: 6 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 22,500,000,000 تومان

:

60 متر سایبان --