: 64273
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,000 متر
: 2,000 متر
: 100 متر
: 8 متر
: سایر
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 300
: دارد
: 180,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

کارخانه بسته بندی گوشت و مرغ -- 2 تونل انجماد آمونیاکی ظرفیت بالا --