: 64268
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 450 متر
: 50 متر
: 5 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 9,000,000 تومان
: 90,000,000 تومان

:

50 متر دفتری با آشپزخانه و کارگری و انباری --