: 64266
کارشناس : شهروز 09122152073
: 217 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 16,000,000,000 تومان

:

زمین خالی مشترک با یحیی زاده