: 64263
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 5,007 متر
: 750 متر
: 80 متر
: 5 متر
: بتون
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 30,000,000,000 تومان

: