: 64258
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 450 متر
: 400 متر
: 50 متر
: 7 متر
: بتون
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 25,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: