: 64024
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 8,500 متر
: 5,000 متر
: 0 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 450,000,000,000 تومان

:

5000متر بنا شامل دو سوله و 9 انبار میباشد