: 57444
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 5,000 متر
: 2,400 متر
: 50 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 38,000,000,000 تومان

: