: 57439
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 400 متر
: 280 متر
: 35 متر
: 4 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 4,500,000,000 تومان

:

172 متر سوله بهداشتی با اب و برق و گاز هم موجود است -- 2 میلیارد 250 قیمت: 2میلیارد و 200