: 57439
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 280 متر
: 35 متر
: 4 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 3,800,000,000 تومان

:

172 متر سوله بهداشتی با اب و برق و گاز هم موجود است -- قیمت: 2میلیارد و 200