: 57436
کارشناس : کوهیار 09109227860
: 500 متر
: 500 متر
: 20 متر
: 5 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 30,000,000 تومان
: 0 تومان

:

اجاره متری 60 الی70