: 57435
کارشناس : کوهیار 09109227860
: 200 متر
: 150 متر
: 20 متر
: 4 متر
: آسفالت
: موزاییک
: 20
: ایرانیت
: سایر
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 3,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: