: 56140
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 350 متر
: 200 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: سنگ شده
: 30
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 7,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: