: 56138
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 450 متر
: 380 متر
: 0 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 40
: دارد
: 6,000,000 تومان
: 90,000,000 تومان

: