: 56136
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 350 متر
: 350 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 64
: دارد
: 8,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: