: 56131
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 200 متر
: 40 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: قولنامه
: دارد
: دارد
: 32
: دارد
: 5,500,000,000 تومان

:

چرثقیل ۳تن