: 56126
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,100 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: بتون
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 15,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

زمین چهاردیواری جهت انبار دارای یک اتاق نگهبانی دارای تعداد 4 عدد کانتینر جهت نگهداری تجهیزات