: 56123
کارشناس : کوهیار 09109227860
: 2,300 متر
: 1,200 متر
: 40 متر
: 12 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 50,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

قابل تبدیل تا2/5میلیارد رهن کامل