: 56122
کارشناس : محمد شهسواری 09128466708
: 120 متر
: 120 متر
: 0 متر
: 5 متر
: آسفالت
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 70,000,000 تومان
: 0 تومان

:

حیاط مشا