: 56116
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 370 متر
: 300 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 7,000,000 تومان
: 65,000,000 تومان

: