: 55986
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,300 متر
: 670 متر
: 20 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 2,990,000,000 تومان

:

چاه اب -- محوطه --