: 55984
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 250 متر
: 40 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 6,700,000 تومان
: 35,000,000 تومان

: