: 55979
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,368 متر
: 400 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 8,200,000,000 تومان

: