: 55977
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 5,000 متر
: 1,200 متر
: 300 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 300
: دارد
: 30,000,000,000 تومان

:

اب چاه با مجوز 1.5 اینچی -- گاز جی 80 -- مجوز 2400 متر بنا --