: 55976
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 12,000 متر
: 7,000 متر
: 40 متر
: 4 متر
: سایر
: سایر
:
: شیروانی
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 24,000,000,000 تومان

:

4 دیواری -- حق اب کشاورزی -- استخر ذخیره اب -- گاز جی 100 --