: 55973
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 830 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: بتون
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 23,500,000,000 تومان

:

اب چاه و اب شهری قابلیت دریافت جواز تجاری و اداری 4دیواری