: 55970
کارشناس : جواد خداشناس 09369020099
: 90,000 متر
: 12,000 متر
: 1,800 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 960,000,000 تومان
: 0 تومان

:

یک سوله 1000متری یک سوله 2000متری یک سوله 1800متری یک سوله 600متری یک سوله 700متری چهارسوله 525متری سه سوله 225متری تمام سوله ها دارای جرثقیل میباشند سوله ها متری 80 هزارتومان