: 55953
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 700 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 6,000,000 تومان
: 80,000,000 تومان

:

گاوداری پرواربندی 150 راسی -- بهاربند -- سیلو --