: 55952
کارشناس : محمد شهسواری 09128466708
: 3,000 متر
: 2,000 متر
: 50 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 140,000,000 تومان
: 0 تومان

:

جهت انبار / 20 اردیبهشت به بعد تخلیه میشود