: 55806
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 300 متر
: 30 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 10,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: