: 55805
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 230 متر
: 230 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 4,500,000 تومان
: 30,000,000 تومان

:

یک سوله 130 متری -ودیعه: 30 میلیون اجاره : 2/200 میلیون